Metals.lv Preloader

Sagriezām sijas

Sagriezām sijas

20/07/2017 12:07:13

Sijas tika sagrieztas nepieciešamajos izmēros, sanumurētas un sagatavotas nosūtīšanai.

@IDLGROUP
Mums seko