Metals.lv Preloader

Pabeidzām detaļu izgatavošanu objektam.

Pabeidzām detaļu izgatavošanu objektam.

30/03/2017 02:03:03

Objekta nosaukums: „Draudzes nama jaunbūve” Mācītāja māja, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
Izgatavošanai izmantojām:
Kvadrātcaurules (kolonnas) 150x150x6 L=3940 (12 gab.)
Ieliekamās detaļas ar vītņstieņiem M16
Kolonnām tika izmantotas plāksnes ar 25mm un 12mm biezumu

@IDLGROUP
Mums seko